ΖΟΟΜ 3 - Πυρίντσος

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Προβολέας Α
Ώρα έναρξης: 10:00:00 - Saturday 22 October 2022
Διάρκεια: 5 ώρες
Ώρα λήξης: 15:00:00 - Saturday 22 October 2022
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 10:02:48 - Friday 21 October 2022
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry