ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Άιθουσα Σ/σεων 2ου ορόφου
Ώρα έναρξης: 10:00:00 - Friday 30 September 2022
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 13:00:00 - Friday 30 September 2022
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 10:48:13 - Wednesday 28 September 2022
Τύπος επανάληψης: Ημερήσια
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Friday 07 October 2022
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series