Ειδικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κυτταρικών Διεργα

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Εργαστήριο Φυτών (Α)
Ώρα έναρξης: 12:00:00 - Thursday 29 September 2022
Διάρκεια: 4 ώρες
Ώρα λήξης: 16:00:00 - Thursday 29 September 2022
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 15:02:07 - Monday 19 September 2022
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Ημέρα επανάληψης: Thursday
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Friday 23 December 2022
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series