Εκλεκτορικό (εκλογή στη Βιοπληροφορική)

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης
Ώρα έναρξης: 15:00:00 - Friday 09 September 2022
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 18:00:00 - Friday 09 September 2022
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 12:05:52 - Tuesday 30 August 2022
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry