Γενικές Μέθοδοι Ταυτοποίησης & Ανάλυσης Βιο

Περιγραφή: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Αμφιθέατρο Α
Ώρα έναρξης: 13:00:00 - Monday 19 September 2022
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 16:00:00 - Monday 19 September 2022
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 12:34:09 - Monday 01 August 2022
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry