Κυτταρική Βιολογία / Ειδ. θέματα Κυτ. Βιολογ

Περιγραφή: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Κτίριο Βιολογίας - Αμφιθέατρο Β
Ώρα έναρξης: 13:00:00 - Thursday 08 September 2022
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 16:00:00 - Thursday 08 September 2022
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: bio-secretary
Τελευταία ενημέρωση: 12:19:14 - Monday 01 August 2022
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry