Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και από το 1997 λειτουργεί στις μόνιμες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην περιοχή Βουτών Ηρακλείου. Ο εξοπλισμός του Τμήματος Βιολογίας σε βασικά όργανα εκτέλεσης κάθε είδους πειραμάτων κλασικής μοριακής βιολογίας, κυτταρικής βιολογίας και ιστολογίας είναι σχεδόν άρτιος, ενώ στα «κοινά» όργανα και κοινόχρηστους χώρους υποστήριξης περιλαμβάνονται υπερφυγόκεντροι, υπερκαταψύκτες, συστήματα μέτρησης ραδιενεργών παρασκευασμάτων, phospho-imager, ηλεκτρονικά μικροσκόπια, συνεστιακά και φωτονικά μικροσκόπια, σύστημα Video-μικροσκοπίας, συστήματα φωτογράφησης και εμφάνισης φιλμ, επωαστήρες, μεγάλοι κλίβανοι, αποστηρωτήρες, δωμάτιο κυτταροκαλλιεργειών πλήρως εξοπλισμένο με πρόσβαση σε κυτταροδιαχωριστή, μικροτόμοι, κρυοτόμοι, κλπ. Τα κτίρια του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης συνδέονται με πυκνό δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (προσωπικοί και workstations)  συνδεδεμένων τοπικά και μέσω του Internet και υπάρχει άρτια υποστήριξη από πλήρως οργανωμένο υπολογιστικό κέντρο. Το Βιολογικό Τμήμα διαθέτει Εντομοτροφείο και Θερμοκήπιο με σύγχρονες προδιαγραφές και επιπλέον, στο Βιολογικό στεγάζονται υψηλών προδιαγραφών ζωοτροφεία.

Ζωοτροφείο

Το Ζωοτροφείο του Τμήματος Βιολογίας αποτελείται α) από μια κεντρική μονάδα αναπαραγωγής επιμυών ελεύθερη από παθογόνους μικροοργανισμούς που στεγάζει 1000-2000 ποντίκια είτε αγρίου τύπου είτε γενετικά τροποποιημένα, β) την πειραματική μονάδα και γ) την περιοχή απομόνωσης, όπου στεγάζονται ποντίκια που εισάγονται από άλλα ερευνητικά ιδρύματα ή εταιρείες. Στο Ζωοτροφείο διασταυρώνονται και διατηρούνται στελέχη ποντικών για τις πειραματικές ανάγκες των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας. Το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό του Ζωοτροφείου επικουρεί την εργασία των εργαζομένων σε ότι αφορά τα πειράματά τους σε ζωικά μοντέλα και είναι υπεύθυνο για την σωστή διατήρηση και λειτουργία της μονάδας.

Εντομοτροφείο

Το Εντομοτροφείο του Τμήματος Βιολογίας υποστηρίζει τις ανάγκες του Τμήματος  για έρευνα σε έντομα – φορείς παρασιτικών ασθενειών (όπως ο κύριος φορέας της ελονοσίας Anopheles gambiae), σημαντικούς εχθρούς καλλιεργειών, όπως ο δάκος της ελιάς, καθώς και στη Drosophila. Πρόκειται για εγκατάσταση πολλών χρηστών με έμφαση στη γενετική εντόμων και είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα συστήματα μικροενέσεων. Το Εντομοτροφείο είναι εξοπλισμένο με σταθμούς εργασίας εξοπλισμένους με παροχή CO2, σταθμούς αναισθητοποίησης εντόμων, στερεοσκόπια και πηγές φωτισμού.

Εξοπλισμός

 1. Στερεοσκόπια
 2. Μικροσκόπια
 3. Εξοπλισμό για μικροενέσεις
 4. Πηγές φωτός, επωαστήρες, ζυγούς ακριβείας, καταψύκτες και άλλο μικροεξοπλισμό
 5. Πηγή γ ακτινοβολίας

Υπηρεσίες

 1. Κεντρική παραγωγή τροφής για έντομα
 2. Κεντρικό σύστημα παροχής CO2

Θερμοκήπιο

Το Θερμοκήπιο του Τμήματος Βιολογίας υποστηρίζει τις ανάγκες του Τμήματος  για έρευνα στη Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών.

Εξοπλισμός

 1. Υαλόφρακτο Θερμοκήπιο με 6 Θαλάμους  5x6m και 6 Θαλάμους 6x10m με ενδιάμεσο διάδρομο
 2. Εργαστήριο προπαρασκευής υλικών 60m2
 3. Μεταλλικοί πάγκοι τοποθέτησης φυτών σε γλάστρες
 4. Δυνατότητα εσωτερικής σκίασης
 5. Δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας με ημιαυτόνομο σύστημα κλιματισμού στους θαλάμους (8x40000BTU, 4x60000 BTU)
 6. Δυνατότητα αυτόματου ποτίσματος
 7. Δυνατότητα δημιουργίας εσωτερικής πίεσης
 8. Δυνατότητα συστήματος υδρονέφωσης σε ένα θάλαμο
Υπηρεσίες
Αναλόγως των αναγκών, το θερμοκήπιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από συμφωνία και από άλλα τμήματα και ερευνητικά ιδρύματα του Ηρακλείου
 
Συνεργαζόμενα Εργαστήρια
Κ. Καλαντίδη (Arabidopsis, Nicotiana benthamiana, Nicotiana tabacum, Solanum lycopersicum, ιολογικοί δείκτες),
Μ. Τσαγρή (Solanum lycopersicum, Nicotiana benthamiana, Nicotiana tabacum, ιολογικοί δείκτες),
Ι. Βόντα (Phaseolus vulgaris, Solanum lycopersicum),
 
 
Προσωπικό
Όνομα:        Σ. Μαυράκης
Τηλέφωνο: 2810-394376 (θερμοκήπιο)
Όνομα:        Γ.  Παπαδάκης
Τηλέφωνο: 2810-394376 (θερμοκήπιο)
Γραφείο:    2810-394460

Κυτταροκαλλιέργειες

Το Τμήμα Βιολογίας διατηρεί μια αυτόνομη εγκατάσταση κυτταροκαλλιεργειών που περιέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ανάπτυξη, διατήρηση και ανάλυση ζωικών και φυτικών κυτταρικών σειρών. Η εγκατάσταση παρέχει τη βασική υποστήριξη για τις ανάγκες του προσωπικού του Τμήματος όπως: προετοιμασία, φιλτράρισμα και έλεγχο θρεπτικών μέσων κυτταροκαλλιεργειών και αποτελεί επίσης πηγή εξοπλισμού και αποστειρωμένων αναλωσίμων.Η εγκατάσταση διαθέτει ανεξάρτητα δωμάτια με παροχή φιλτραρισμένου αέρα που παρέχεται ελεύθερος μικροοργανισμών με ακτινοβόληση από UV ακτινοβολία.Η εγκατάσταση Κυτταροκαλλιεργειών τηρεί την κείμενη Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ότι αφορά τη χρήση και αποκομιδή βιολογικά επικίνδυνων ουσιών και μικροοργανισμών. 
 
Συστήματα ανάπτυξης και διατήρησης φυτικών ιστοκαλλιεργειών και γενετικού μετασχηματισμού φυτικών ιστών/ κυττάρων
1)   Πέντε θαλάμους ανάπτυξης φυτών GW500 για ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και φωτισμό
2)   Ένα κλιματικό θάλαμο Conviron με ρυθμιζόμενες συνθήκες θερμοκρασίας υγρασίας και φωτισμού πλήρους φωτοσυνθετικού φάσματος
3)   Έναν απαγωγό συνεχούς νηματικής ροής για τη στείρα χρήση φυτικών κυττάρων και εκφύτων
4)   Δυο  απαγωγούς συνεχούς νηματικής ροής για τη χρήση βακτηριακών καλλιεργειών
5)   Συστήματα βομβαρδισμού κυττάρων και ιστών (α) Helios gene gun, (β) portable gene gun (Biorad)
6)   Σύστημα ηλεκτροδιήθησης ( electroporation)
7)   Δυο ψυχόμενες φυγοκέντρους μικρών έως μεσαίων ταχυτήτων
8)   Μια υπερφυγόκεντρο μικρού μεγέθους 

Μονάδα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας "Βασίλης Γαλανόπουλος"

Τα εγκεκριμμένα μέλη μπορούν να κάνουν ΕΔΩ, ηλεκτρονικά, κράτηση για τη χρήση του μικροσκοπίου. 

                       Cryo-Ultramicrotome (Κρυο-Υπερμικροτόμος)

 

Αίθουσες

Το Τμήμα Βιολογίας διαθέτει μια σειρά από αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Είναι εξοπλισμένες με σύγχρονο εξοπλισμό που καλύπτουν τις ανάγκες διδασκαλίας και διαλέξεων από εσωτερικούς και εξωτερικούς ομιλητές (Βιντεοπροβολέα, Η/Υ, VCR με S Video, TV, μικρόφωνο, Laser Pointer).
 • Αμφιθέατρα
 • Αμφιθέατρο Α (Ε118) (Χωρητικότητα: 125)
 • Αμφιθέατρο Β (Α136) (Χωρητικότητα: 148)
 • Αίθουσες Διδασκαλίες
 • Αίθουσα Διδασκαλίας Α "Γιάννης Παπανικολάου" (Ε135) (Χωρητικότητα: 30)
 • Αίθουσα Διδασκαλίας Β (Α137) (Χωρητικότητα: 32)
 • Αίθουσα Διδασκαλίας Γ (Ai.019 Φυσικού) (Χωρητικότητα: 40)
 • Αίθουσα Διδασκαλίας 2 (Φυσικού) (Χωρητικότητα: 48)
 • Αίθουσα Πολυμέσων
 • Αίθουσα Πολυμέσων (Ε141) (Χωρητικότητα: 35)
 • Αίθουσες Συνεδριάσεων
 • Αίθουσα Η/Υ (Ε110) (Χωρητικότητα: 35)
 • Αίθουσα Συνεδριάσεων - Επίπεδο 2 (Α207) (Χωρητικότητα: 34)
 • Αίθουσα Συνεδριάσεων – Επίπεδο 3 (Α307) (Χωρητικότητα: 30)
 • Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης
 • Γ114 Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης (Επίπεδο 1) (Χωρητικότητα: 30)
 • Αίθουσα Ερευνητών
 • Αίθουσα Ερευνητών (Γ115) (για τη συγγραφή πτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών, δημοσιεύσεων, προγραμμάτων κλπ. Όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να απευθυνθούν στο Νεκτάριο Παπαδάκη για κωδικό.)

Εγκαταστάσεις Προπτυχιακών Εργαστηρίων

Το Τμήμα Βιολογίας διαθέτει τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας εργαστηριακών μαθημάτων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των προπτυχιακών φοιτητών του. Οι αίθουσες ευρίσκονται στο ισόγειο επίπεδο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιολογίας, στην περιοχή Βουτών, Ηρακλείου.Διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό για την πραγματοποίση πειραμάτων και παρατηρήσεων τόσο στον μοριακό τομέα (βιοχημεία, μικροβιολογία, μοριακή και κυτταρική βιολογία, γενετική, ανοσοβιολογία, κλπ) όσο και στον τομέα του περιβάλλοντος (ανατομία φυτών και ζώων, βιοποικιλότητα φυτών και ζώων, οικολογία, ιχθυολογία, κλπ).Τα εργαστήρια υποστηρίζονται από το παρασκευαστήριο και τους αποθηκευτικούς χώρους.
 
Εργαστήριο Α
Χωρητικότητα:   30 θέσων
Εξοπλισμός:       Μικροσκοπίας
Τηλέφωνο:           2810-304415
Υπεύθυνος:         Αθανάσιος Γκομπόιτσος
 
Εργαστήριο Β
Χωρητικότητα:  40 θέσεων
Εξοπλισμός:       Μικροσκοπίας
Τηλέφωνο:          2810-304418
 
Εργαστήριο Γ
Χωρητικότητα:   36 θέσεων
Εξοπλισμός:       Βιοχημείας
Τηλέφωνο:          2810-304433
 
Εργαστήριο Δ
Χωρητικότητα:  22 θέσεων
Εξοπλισμός:      Βιοχημείας
Τηλέφωνο:          2810-304418
 

Εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής

Το εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής του Τμήματος Βιολογίας υποστηρίζει μια ευρείας κλίμακας ερευνητικά όργανα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος. Παρέχει υπηρεσίες επιδιόρθωσης και συντήρησης για τα περισσότερα όργανα ηλεκτρονικής και ηλεκτρομηχανικής και επίσης παρέχει συμβουλές για το σχεδιασμό και την κατασκευή ηλεκτρονικών οργάνων. Ο Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, υπεύθυνος του εργαστηρίου, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων καθώς και στο σχεδιασμό νέου εξοπλισμού για την επίτευξη εξειδικευμένων απαιτήσεων.
 
Προσωπικό
Όνομα                              Κωνσταντίνος Πετρόπουλος
Γραφείο                             Γ224
Τηλέφωνο Γραφείου       +30 2810 394432
Εργαστήριο                      Ε146 (Εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής)
Τηλέφωνο εργαστηρίου +30 2810 394433                            
Ηλ.Ταχυδρομείο              petro@biology.uoc.gr

Υπολογιστές & Δίκτυα

Σκοπός του τμήματος αυτούς είναι η παροχή τεχνικών πληροφοριών για την εφαρμογή αποτελεσματικών υποδομών για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές απαιτήσεις του Τμήματος Βιολογίας. Ο υπεύθυνος του τμήματος παρέχει βοήθεια για το σχεδιασμό και την ενημέρωση των ιστοσελίδων του Τμήματος Βιολογίας καθώς και εξειδικευμένες γνώσεις σχεδιασμού και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων δικτύων και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Προσωπικό

Όνομα                          Νεκτάριος Παπαδάκης (Υπεύθυνος Η/Υ)
Γραφείο                       Γ113
Τηλέφωνο Γραφείου +30 2810 394430
Ηλ.Ταχυδρομείο        npapad@biology.uoc.gr
 
Αίθουσες Η/Υ μεταπτυχιακών φοιτητών
 
Κρατήσεις - Σύστημα Παρακολούθησης Κρατήσεων Αιθουσών Τμήματος Βιολογίας
Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να κάνει ΕΔΩ κράτηση ηλεκτρονικά για τα παρακάτω:
 
1.     Αμφιθέατρο Α (Ε118)
2.     Αμφιθέατρο Β (Α136)
3.     Αίθουσα Διδασκαλίας Α "Γιάννης Παπανικολάου" (Ε135)
4.     Αίθουσα Διδασκαλίας Β (Α137)
5.     Αίθουσα Διδασκαλίας Γ
6.     Εργαστήριο Φυτών (Α)
7.     Εργαστήριο Ζώων (Β)
8.     Εργαστήριο Βιοχημείας (Γ)
9.     Αίθουσα Διδασκαλίας 2 (Φυσικού)
10.   Αίθουσα Πολυμέσων (Ε141)
11.   Αίθουσα Η/Υ
12.   Αίθουσα Συνεδριάσεων - Επίπεδο 2 (Α207)
13.   Αίθουσα Συνεδριάσεων – Επίπεδο 3 (Α307)
14.   Φορητός Υπολογιστής (Γραμματεία Γ325)
15.   Προβολέας Α (Γραμματεία Γ325)
16.   Προβολέας Β (Γραμματεία Γ325)
17.   Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης (Γ114)