Εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εξελικτική Ζωολογία"