Προπτυχιακές Σπουδές

Από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, στο Τμήμα Βιολογίας λειτουργούν δύο κατευθύνσεις σπουδών, η κατεύθυνση Βιομοριακών Επιστημών και Βιοτεχνολογίας και η κατεύθυνση Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης Βιολογικών Πόρων, σύμφωνα την απόφαση υπ. Αριθμ. 66442Α/Β1 (ΦΕΚ 1658/12-11-2003). Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις δύο κατευθύνσεις η οποία και θα αναγράφεται στο πτυχίο του Τμήματος Βιολογίας.

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το πρώτο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΠMΣ) άρχισε να λειτουργεί το 1992 και είναι εγκεκριμένο από το Yπουργείο Παιδείας (αριθ. ΦEK 865/26-11-93) και οδηγεί στη λήψη Mεταπτυχιακού Τίτλου Eιδίκευσης (MΤE).<br />Tο 1998 εγκρίθηκαν άλλα τρία Mεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (αριθ. ΦEK 1064/12-10-98, 1151/3-11-98 και 354/14-4-98) εκ των οποίων το ένα είναι Διατμηματικό και υλοποιείται σε συνεργασία με την Iατρική Σχολή του ΠK (αριθ. ΦEK 1064/12-10-98). Επίσης, το 2002 ενεκρίθη το διατμηματικό πρόγραμμα «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμ. Χημείας του ΠΚ (ΦΕΚ 471/5-3-04), ενώ το Τμήμα συμμετέχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Βιοηθικής, σε συνεργασία με τα Τμήματα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών-Τμ. Κοινωνιολογίας, και Ιατρικής του ΠΚ.