Αναπληρωτής Καθηγητής
Διδακτορικό: 

1997, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Βιολογία και Βιοτεχνολογία
Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+30 2810 394077
Fax: 
+30 2810 394408
Γραφείο: 
Γ 322β (Κτήριο Βιολογίας)
Εργαστήριο: 
Ε 2.19 (Κτήριο Βιολογίας)

Εκπαίδευση

Ο Ιωάννης Βόντας έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμα στην Γενετική Εντόμων απο το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1997.

Σταδιοδρομία

Από το 1999 μέχρι το 2001 ήταν ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Cardiff. Από το 2001 μέχρι το 2002 ήταν ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Liverpool. Από το 2002 μέχρι το 2005 ήταν ερευνητής του Iνστιτούτου Mοριακής Bιολογίας και Bιοτεχνολογίας (Hράκλειο, Kρήτη). Από το 2005 έως το 2009 ήταν Λέκτορας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το 2009 μέχρι σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Κατανόηση μηχανισμών ανθεκτικότητας των εντόμων στα εντομοκτόνα, με σκοπό την ανάπτυξη μέσων για τη διαχείριση και αντιμετώπιση του φαινομένου. Βιοικολογία εντόμων, Καταπολέμηση εντόμων, Ανθεκτικότητα εντόμων σε εντομοκτόνα, Ένζυμα αποτοξικοποίησης, Πρωτείνες - στόχοι εντομοκτόνων, Παρακολούθηση (monitoring) ανθεκτικότητας, Πληροφορικά Συστήματα και βάσεις δεδομένων ανθεκτικότητας. Ανίχνευση εντομοκτόνων με ενζυμικούς «βιοαισθητήρες». Σύγχρονες μοριακές διαγνωστικές τεχνικές, Μικροσυστοιχίες. Δείτε μία σύντομη παρουσίαση με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα κάνοντας κλικ εδώ.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

  • Vontas J, S Moores, I Kleinschmidt, H Ranson, S Lindsay, C Lengeler, N Hamon, T McLean, and J Hemingway (2014) A Logical Framework for assessment and adoption of new vector control product categories. Trends in Parasitology, 30, 191-204.
  • Riga M, D Tsakireli, A Ilias, E Morou, A Myridakis, EG Stephanou, R Nauen, W Dermauw, T Van Leeuwen, M Paine, and J Vontas (2014) Abamectin is metabolized by CYP392A16, a cytochrome P450 associated with high levels of acaricide resistance in Tetranychus urticae. Insect Biochemistry and Molecular Biology 46: 43-53
  • Ilias A, J Vontas, and A Tsagkarakou (2014) Global distribution and origin of target site insecticide resistance mutations in Tetranychus urticae. Insect Biochemistry and Molecular Biology 48: 17-28
  • Kioulos I, A Kampouraki, E Morou, G Skavdis, and J Vontas (2014) Insecticide resistance status in the major West Nile virus vector Culex pipiens from Greece. Pest Management Science 70: 623-627
  • Hemingway J., Vontas J., Poupardin R., Raman J, Lines J., Schwabe C., Matias A., and Kleinschmidt I. (2013) Country-level operational implementation of the Global Plan for Insecticide Resistance Management.  Proc. Nat. Acad Sci (PNAS)  (early edition: www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1307656110)
  • Dermauw W., Wybouw N., Rombauts S., Menten R., Vontas J., Grbic M.,  Clark R.M., Feyereisen R., and Van Leeuwen T. (2013) Link between host plant adaptation and pesticide resistance in the polyphagous spider mite Tetranychus urticae  Proc. Nat. Acad Sci (PNAS) doi: 10.1073/pnas.1213214110