Ομότιμοι Καθηγητές
Όνομα PhD Τρέχουσα θέση

1979, Πανεπιστήμιο Aberdeen

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμ. Βιολογίας, Ομ. Καθηγητής

1968, ΑΓΣΑ & 1972, Πανεπιστήμιο Chicago

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμ. Βιολογίας, Ομ. Καθηγητής, Αντεπιστέλλον μέλος Ακαδημίας Αθηνών

1965, Πανεπιστήμιο Harvard

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμ. Βιολογίας, Ομ. Καθηγητής, Honorary President of the European Research Council

1981, Max Planck Institut fur Biochemie

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμ. Βιολογίας, Ομ. Καθηγητής

1977, Πανεπιστήμιο Heidelberg

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμ. Βιολογίας, Ομ. Καθηγητής

1980, Πανεπιστήμιο Liverpool

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμ. Βιολογίας, Ομ. Καθηγητής

1983, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμ. Βιολογίας, Ομ. Καθηγητής

1966, Πανεπιστήμιο Harvard

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμ. Βιολογίας, Ομ. Καθηγητής

1970, Πανεπιστήμιο California (Berkeley)

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμ. Βιολογίας, Ομ. Καθηγητής

1971, Πανεπιστήμιο California (Berkeley)

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμ. Βιολογίας, Ομ. Καθηγητής

1975, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμ. Βιολογίας, Ομ. Καθηγητής

1974, Πανεπιστήμιο Ulm

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμ. Βιολογίας, Ομ. Καθηγητής

1980, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμ. Βιολογίας, Ομ. Καθηγητής
Ομότιμες Καθηγήτριες
Όνομα PhD Τρέχουσα θέση

1982, Πανεπιστήμιο Harvard

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμ. Βιολογίας, Ομ. Καθηγήτρια

1978, Πανεπιστήμιο Montpellier

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμ. Βιολογίας, Ομ. Καθηγήτρια

1977, Πανεπιστήμιο California, Davis

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμ. Βιολογίας, Ομ. Καθηγήτρια
Καθηγητές
Όνομα PhD Τρέχουσα θέση

1982, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών

Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

1990, John Innes Institute και Πανεπιστήμιο of East Anglia , Norwich

Rega Institute, Belgium
Καθηγήτριες
Όνομα PhD Τρέχουσα θέση

1987, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αναπληρωτές Καθηγητές
Όνομα PhD Τρέχουσα θέση

1997, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1969, Πανεπιστήμιο Reading

Αναπληρωτής Καθηγητής, Συνταξιούχος

1979, Πανεπιστήμιο Southampton

Καθηγητής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1997, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αναπληρωτής Kαθηγητής, Πανεπιστήμιο Pittsburgh, USA

1971, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Συνταξιούχος

1992, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο McGill, Canada
Επίκουροι Καθηγητές
Όνομα PhD Τρέχουσα θέση

1983, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1956-2005

2005, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2000, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ερευνητής Α', ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

1987, Πανεπιστήμιο Giessen

Διδάσκοντες Π.Δ. 407
Όνομα PhD Τρέχουσα θέση

2001, Πανεπιστήμιο Πατρών

1998. Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πολυτεχνείο Darmstadt

1994, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Έφορος Ασπονδύλων, Μ.Φ.Ι.Κ.

1996, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

2004, Πανεπιστήμιο Leicester

Λεκτορας, Πανεπιστήμιο Πατρών

1998, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2006, Πανεπιστήμιο Κρήτης

2005, Πανεπιστήμιο Κρήτης

1988, Πανεπιστήμιο Paris VII, Ινστιτούτο Jaques Monod

Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α', I.M.B.B.-I.T.E.

2004, Kings College London

1990, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητής Α', ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

1990, Πανεπιστήμιο Πατρών

2006, Πανεπιστήμιο Κρήτης

1980 & 2000 Τεχνικό Πανεπιστήμιο Βερολίνου

1995, Πανεπιστήμιο Κρήτης

2003, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1992, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ι.Δ.Α.Χ., Μ.Φ.Ι.Κ.

1978, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καθηγητής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2005, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Επισκέπτης καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

2006, London University

1999, Πανεπιστήμιο Κρήτης

1996, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Έφορος Αρθροπόδων, Μ.Φ.Ι.Κ.

1995, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Έφορος Γεωλογίας, Μ.Φ.Ι.Κ.

1996, Πανεπιστήμιο Κρήτης

2002, Πανεπιστήμιο Κρήτης

2002, Πανεπιστήμιο Κρήτης

2002, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Όνομα
Γραμματεία
Όνομα
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Όνομα