Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτορικό: 

1994, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
2810 394463
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
2810 394418
Γραφείο: 
Γ221