Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτορικό: 

2010, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
2810 394464
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
2810 394418
Γραφείο: 
Γ221