Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτορικό: 

2010, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+30 2810 394464
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
+30 2810 394418
Γραφείο: 
Γ221 (Κτήριο Βιολογίας)
Εργαστήριο: 
Β (Κτήριο Βιολογίας)