Αναπληρωτής Καθηγητής
Διδακτορικό: 

2003, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γνωστικό αντικείμενο: 
Μοριακή Βιολογία & Επιγενετική
Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+30 2810 391163
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
+30 2810 391173
Fax: 
+30 2810 391101
Γραφείο: 
Α251 (Κτήριο ΙΜΒΒ-ΙΤΕ)
Εργαστήριο: 
Α204 (Κτήριο ΙΜΒΒ-ΙΤΕ)

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 2020_cv_spilianakis_2.pdf559.74 KB

Εκπαίδευση

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1992-1996         
Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βαθμός πτυχίου (7.51/10.0) “Λίαν Καλώς”.
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1996-1998         
Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ειδίκευση: Μοριακή Βιολογία. Βαθμός (9.14/10) “Άριστα”. Επίβλεψη: Καθ. Ι.Παπαματθαιάκης
 
1998-2003          
Διδακτορικό Δίπλωμα. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Μοριακή Βιολογία – Βιοϊατρική”, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Επίβλεψη: Καθ. Ι.Παπαματθαιάκης.
 
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
2003-2007          
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος στο τμήμα Ανοσοβιολογίας της Iατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Yale στις ΗΠΑ. (Επιβλέπων: Prof. Richard A. Flavell)

Σταδιοδρομία

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2016-        : Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας & Επιγενετικής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2013-2016: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2009-2013: Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2007-2009: Ερευνητής Γ’ βαθμίδας, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης.

2009-        : Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Μεταγραφική ρύθμιση γενετικών τόπων του ανοσοποιητικού στα πλαίσια της χρόνο-χωροταξικής οργάνωσης του πυρήνα του ευκαρυωτικού κυττάρου. Κύριο στόχο αποτελούν η αναγνώριση και χαρακτηρισμός πρωτεϊνικών συμπλόκων που ενέχονται σε μεγάλου εύρους χρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις σε κυτταρικούς πληθυσμούς του επίκτητου και εγγενούς ανοσιακού συστήματος με χρήση τεχνολογιών βιοπληροφορικής, μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, γενετικής καθώς και τεχνικών μικροσκοπίας. Πως οργανώνεται το γονιδίωμα σαν σύνολο και πως η πυρηνική αρχιτεκτονική στο πλαίσιο διακριτών υποπυρηνικών επικρατειών ρυθμίζει τη γονιδιακή έκφραση (3D-επιγενετική);

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

The 3D enhancer network of the developing T cell genome is shaped by SATB1 
Tomas Zelenka, Antonios Klonizakis, Despina Tsoukatou, Dionysios-AlexandrosPapamatheakis, Sören Franzenburg, Petros Tzerpos, , Ioannis-Rafail Tzonevrakis, George Papadogkonas, Manouela Kapsetaki, ChristoforosNikolaou, Dariusz Plewczynski and Charalampos Spilianakis
Nat. Communications 2022, 13(1): 6954  doi:  10.1038/s41467-022-34345-y

 

HiChIP and Hi-C Protocol Optimized for Primary Murine T Cells.

Zelenka T, Spilianakis C. 

Methods Protoc. 2021; 4(3):49. doi: https://doi.org/10.3390/mps4030049 

 

SATB1-mediated chromatin landscape in T cells. 
Zelenka T & Spilianakis C.G. 
Nucleus 2020; 11: 117-131; doi: https://doi.org/10.1080/19491034.2020.1775037

 

Developmental Conservation of microRNA Gene Localization at the Nuclear Periphery.  
Salataj E, Stathopoulou  C, Hafþórsson  RA, Nikolaou  C, Spilianakis  C.G.
PLoS One 2019; 14(11):e0223759.    https://doi.org/10.1371/journal. pone.0223759 

 

The BACH1-HMOX1 Regulatory Axis Is Indispensable for Proper Macrophage Subtype Specification and Skeletal Muscle Regeneration.  
Patsalos A, Tzerpos P, Halasz L, Nagy G, Pap A, Giannakis N, Lyroni K, Koliaraki V, Pintye E, Dezso B, Kollias G, Spilianakis CG, Nagy L.
J Immunol. 2019; 203(6):1532-1547 . doi: https://doi.org/10.4049/jimmunol.1900553

 

Myosin VI regulates gene pairing and transcriptional pause release in T cells.  
Zorca CE, Kim LK, Kim YJ, Krause MR, Zenklusen D, Spilianakis CG, Flavell RA.
Proc Natl Acad Sci USA 2015; 112(13):E1587-1593 doi: 10.1073/pnas.1502461112

 

Spatial proximity of homologous alleles and long noncoding RNAs regulate a switch in allelic gene expression.  
Stratigi K., Kapsetaki M., Aivaliotis M., Town T., Flavell RA., Spilianakis CG.
Proc Natl Acad Sci USA 2015; 112(13):E1577-1586 doi: https://doi.org/10.1073/pnas.1502182112

 

Hypersensitive site 6 of the TH2 locus control region is essential for TH2 cytokine expression.  
Williams A., Lee G.R., Spilianakis C.G., Hwang S.S., Eisenbarth S.C., Flavell R.A. 
Proc Natl Acad Sci USA 2013; 110(17): 6955-6960 doi: https://doi.org/10.1073/pnas.1304720110