Αναπληρωτής Καθηγητής
Διδακτορικό: 

1971, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Τηλέφωνα