Αναπληρωτής Καθηγητής
Διδακτορικό: 

1979, Πανεπιστήμιο Southampton

Τηλέφωνα