Διδάσκοντες Π.Δ. 407
Διδακτορικό: 

1980 & 2000 Τεχνικό Πανεπιστήμιο Βερολίνου

Τηλέφωνα