Επίκουρος Καθηγητής
Διδακτορικό: 

2000, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τηλέφωνα