Διδάσκοντες Π.Δ. 407
Διδακτορικό: 

1990, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τηλέφωνα