Διδάσκοντες Π.Δ. 407
Διδακτορικό: 

2005, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τηλέφωνα