Διδάσκοντες Π.Δ. 407
Διδακτορικό: 

2006, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τηλέφωνα