Διδάσκοντες Π.Δ. 407
Διδακτορικό: 

2002, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τηλέφωνα