Διδάσκοντες Π.Δ. 407
Διδακτορικό: 

1998, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνα