Διδάσκοντες Π.Δ. 407
Διδακτορικό: 

2003, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τηλέφωνα