Διδάσκοντες Π.Δ. 407
Διδακτορικό: 

1999, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τηλέφωνα