Διδάσκοντες Π.Δ. 407
Διδακτορικό: 

1994, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τηλέφωνα