Διδάσκοντες Π.Δ. 407
Διδακτορικό: 

2001, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τηλέφωνα