Διδάσκοντες Π.Δ. 407
Διδακτορικό: 

1998. Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τηλέφωνα