Διδάσκοντες Π.Δ. 407
Διδακτορικό: 

1995, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνα