Διδάσκοντες Π.Δ. 407
Διδακτορικό: 

1988, Πανεπιστήμιο Paris VII, Ινστιτούτο Jaques Monod

Τηλέφωνα