Διδάσκοντες Π.Δ. 407
Διδακτορικό: 

1990, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τηλέφωνα

Μαθήματα