Επίκουρος Καθηγητής
Διδακτορικό: 

1983, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τηλέφωνα