Καθηγητής
Διδακτορικό: 

2005, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γνωστικό αντικείμενο: 
Συστηματική Ζώων
Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+302810393619
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
+302810393282
Fax: 
+302810324366
Γραφείο: 
Ο214α (Κτ. Κνωσού)
Εργαστήριο: 
Γ103 (Λευκό κτήριο επί της Λεωφ. Κνωσού)

Εκπαίδευση

O Νικόλαος Πουλακάκης έλαβε το Πτυχίο Βιολογίας το 1997 από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης το 2000 από το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδακτορικό Δίπλωμα το 2005 από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Aπό την έρευνα της διατριβής και έκτοτε ασχολείται με τη μοριακή συστηματική, φυλογένεση, φυλογεωγραφία και πληθυσμιακή γενετική ζωικών οργανισμών.

Σταδιοδρομία

Από το 2006 μέχρι το 2009 εργαζόταν ως μεταδιδάκτορας ερευνητής αρχικά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (1 χρόνο) και στο τμήμα Οικολογίας και Εξελικτικής Βιολογίας του Παν/μιου του YALE (2 χρόνια). Το 2009 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας όπου έκτοτε υπηρετεί.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον ευρύτερο τομέα της μοριακής συστηματικής, της φυλογένεσης, της φυλογεωγραφίας και της διαχείρισης και προστασίας ζωικών οργανισμών. Ερευνητικά καθοδηγείται βάσει ερωτημάτων, που σχετίζονται με την εκτίμηση της βιοιποικιλότητας και την ανάπτυξη νέων μεθόδων καθορισμού αυτής, τον έλεγχο της συστηματικής κατάστασης διαφόρων ειδών (σύγχρονων και απολιθωμένων), τη διερεύνηση των φυλογενετικών τους σχέσεων και της φυλογεωγραφίας τους και την κατανόηση των μικρο-εξελικτικών διαδικασιών (ειδογένεση, προσαρμογή) σε απομονωμένους (νησιωτικούς) πληθυσμούς. Για το λόγο αυτό έχει ασχοληθεί με τη μελέτη μιας μεγάλης ποικιλίας ασπόνδυλων και σπονδυλωτών οργανισμών, όπως χερσαία γαστερόποδα, ισόποδα, αμφίβια, ερπετά, πτηνά και θηλαστικά.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

  • Víctor Quesada, Sandra Freitas-Rodríguez, Joshua Miller, José G. Pérez-Silva, Zi-Feng Jiang, Washington Tapia, Olaya Santiago-Fernández, Diana Campos-Iglesias, Lukas F. K. Kuderna, Maud Quinzin, Miguel G. Álvarez, Dido Carrero, Luciano B. Beheregaray, James P. Gibbs, Ylenia Chiari, Scott Glaberman, Claudio Ciofi10, Miguel Araujo-Voces, Pablo Mayoral, Javier R. Arango, Isaac Tamargo-Gómez, David Roiz-Valle, María Pascual-Torner, Benjamin R. Evans, Danielle L. Edwards, Ryan C. Garrick, Michael A. Russello, Nikos Poulakakis, Stephen J. Gaughran, Danny O. Rueda, Gabriel Bretones, Tomàs Marquès-Bonet, Kevin P. White, Adalgisa Caccone, Carlos López-Otín. 2018. Giant tortoise genomes provide insights into longevity and age-related disease. Nature Ecology & Evolution 3, 87–95  https://doi.org/10.1038/s41559-018-0733-x
  • Spilani, L., Bougiouri, K., Psonis, N., Antoniou, A., Poursanidis, D., Lymberakis, P., Poulakakis, N2019 Multigene phylogeny, phylogeography and population structure of Podarcis cretensis species group in south Balkans. Molecular Phylogenetics and Evolution, 138, 193-204
  • Sagonas, K., Karameta, E., Kotsakiozi, P., Poulakakis, N. 2019 Cross-species testing of nuclear markers in Pelophylax water frogs in Greece and examine their power for identifying hybrid populations. Amphibia - Reptilia 41: 253-259.
  • Sagonas K., A. Runemark, A. Antoniou, P. Lymberakis, P. Pafilis, E. D. Valakos, NPoulakakis*, B. Hansson* 2019 Selection, drift and introgression shape MHC polymorphism 1 in lizards. Heredity 122(4), 468-484.
  • Poulakakis, N., Miller, J.M., Jensen, E.L., Beheregaray, L.B., Russello, M.A., Glaberman, S., Boore, J. Caccone, A. 2020. Colonization history of Galapagos giant tortoises: insights from mitogenomes support the progression rule. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 58, 1262–1275.
  • Psonis, N., de Carvalho, C.N., Figueiredo, S., Tampakaki, E., Vassou, D., Poulakakis, N., & Kafetzopoulos, D. 2020. Molecular identification, phylogenetic placement and geographic origin of a post-Medieval dental elephant finding from southwestern Portugal using a high-throughput sequencing approach. Scientific Reports 10:19252
  • Psonis, N., Antoniou, A., Karameta, E., Darriba, D., Stamatakis, A., Lymberakis, P. & Poulakakis, N. 2021. Phylogenomics and species delimitation of the Balkan wall lizards. Molecular Phylogenetics and Evolution (in press).
  • Karakasi, D., Ilgaz, C., Kumlutaş, Y., Candan, K., Güçlü, O., Kankılıç, T., Beşer, N., Sindaco, R., Lymberakis, P., Poulakakis, N. 2021. More evidence of cryptic diversity in Anatololacerta species complex Arnold, Arribas and Carranza, 2007 (Squamata: Lacertidae) and re-evaluation of its current taxonomy. Amphibia-Reptilia (in press).