Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+30 2810 394058
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
+30 2810 394433
Γραφείο: 
1ος όροφος
Εργαστήριο: 
Γ, Δ