Ομότιμος Καθηγητής
Διδακτορικό: 

1980, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τηλέφωνα