Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+30 2810 394058
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
+30 2810 394052
Γραφείο: 
Γ224 (Κτήριο Βιολογίας)
Εργαστήριο: 
Γ, Δ (Κτήριο Βιολογίας)