Καθηγήτρια
Διδακτορικό: 

1994, Πανεπιστήμιο Cambridge

Γνωστικό αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Βιολογία και Βιοτεχνολογία
Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+30 2810 394373
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
+30 2810 394093
Fax: 
+30 2810 394408
Γραφείο: 
Γ 321γ (Κτήριο Βιολογίας)
Εργαστήριο: 
Ε 213 (Κτήριο Βιολογίας)

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon CV_Gizeli.pdf155.06 KB

Εκπαίδευση

1982-1987      Πτυχίο Χημείας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1987-1988      M.Sc. «Applied Molecular Biology and Biotechnology», University College London,  

                          UK

1988-1994      Ph.D. «Development of Novel Acoustic Geometries», University of Cambridge,

                          Institute of Biotechnology,

                               Newnham College, UK

                               Επιβλέπων: Prof. C.R. Lowe

Σταδιοδρομία

2015-σήμερα Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

2009-2014  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

2006-2009  Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

2003-2006  Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

2003-σήμερα Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, ΙΤΕ,Κρήτη

2002-2003     Lecturer in Biotechnology, Sidney Sussex College, Head of Biosensors Group, Univ. of

 Cambridge, Institute of Biotechnology, UK

1996-2002     BBSRC David Phillips Research Fellow, Univ. of Cambridge, Institute of Biotechnology,

                           Sidney Sussex College, UK, Ηead of Biosensors Group

1998                Visiting Research Fellow, Sandia National Laboratory, Albuquerque, New Mexico, USA

1995                Visiting Research Fellow, Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, Switzerland

1993-1996     Senior Research Associate, University of Cambridge, Institute of Biotechnology, UK

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

 Τα ενδιαφέροντα της ομάδας Βιοαισθητήρων εκτείνονται σε τρία βασικά πεδία: βιοαναλυτικές επιστήμες με έμφαση στη κλινική διάγνωση, βιοφυσική και μικρομηχανική. Το πρώτο πεδίο περιλαμβάνει το σχεδιασμό πρωτοποριακών κλινικών μεθόδων ανάλυσης βασισμένων σε βιοαισθητήρες ακουστικών κυμάτων για την ανίχνευση πολλαπλών πρωτεϊνών σε δείγματα ασθενών ή γενετικών δεικτών μέσω υβριδοποίησης. Σχετικά με το δεύτερο πεδίο, ενδιαφερόμαστε για το δομικό χαρακτηρισμό μορίων DNA και πρωτεϊνών προσδεμένων σε επιφάνεια όπως και συμπλόκων DNA/πρωτεϊνών και DNA νανομηχανών χρησιμοποιώντας ακουστικά κύματα και πρωτοπόρα μοντέλα που αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο. Επίσης, ενδιαφερόμαστε για τη μελέτη αλληλεπιδράσεων βιομορίων που βρίσκονται στην κυτταρική μεμβράνη με διάφορους συνδέτες. Τέλος, η ομάδα δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ακουστικών βιοαισθητήρων και ολοκληρωμένων μικροσυστημάτων τύπου lab-on-chip. Η δουλειά είναι πλήρως διεπιστημονική και άπτεται των πεδίων της βιολογίας, βιοφυσικής, νανοτεχνολογίας, κλινικής  χημείας και μικρομηχανικής.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

  • K. Mitsakakis & E. Gizeli, Multi-sample acoustic biosensing microsystem for protein interaction analysis, Biosensors and Bioelectronic, 26, 2011, 4579-4584.
  • K. Mitsakakis, E. Gizeli, Detection of multiple cardiac markers with an integrated acoustic platform for cardiovascular risk assessment, Analytical Chimica Acta, 699, 2011, 1-5 (selected as “feature article”).
  • G. Papadakis/A. Tsortos, E. Gizeli, Acoustic characterization of nanoswitch structures; application to the DNA Holliday Junction,  Nano Letters, 10, 2010, 5093-5097.
  • G. Papadakis, A. Tsortos, K. Mitsakakis, & E. Gizeli, Characterization of DNA-Hv1 histone interactions; discrimination of DNA size and shape, FEBS Letters, 584, 2010, 935-940.
  • M. Saitakis, A. Tsortos, E. Gizeli, Probing the interaction of a membrane receptor with a surface-attached ligand using whole cells on acoustic biosensors, Biosensors and Bioelectronics, 25,  2010, 1688-1693.