Ομότιμος Καθηγητής
Διδακτορικό: 

1968, ΑΓΣΑ & 1972, Πανεπιστήμιο Chicago

Τηλέφωνα