Ομότιμος Καθηγητής
Διδακτορικό: 

1979, Πανεπιστήμιο Aberdeen

Τηλέφωνα