Αναπληρωτής Καθηγητής
Διδακτορικό: 

1969, Πανεπιστήμιο Reading

Τηλέφωνα