Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Διδακτορικό: 

1996, Πανεπιστήμιο Tennessee

Γνωστικό αντικείμενο: 
Βιομαθηματικά
Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+302810394081
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
+302810394092
Fax: 
+302810394408
Γραφείο: 
Γ 322α (Κτήριο Βιολογίας)
Εργαστήριο: 
Γ 304 (Κτήριο Βιολογίας)

Μαθήματα

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon lika_cv_eng.pdf226.67 KB
PDF icon likapub2021.pdf137.92 KB

Εκπαίδευση

 Η Κωνσταντία Λύκα έλαβε το Διδακτορικό της Δίπλωμα (Doctor of Philosophy) το 1996 από το Πανεπιστήμιο του Tennessee, Knoxville. Η διατριβή της αφορούσε στις αλληλεπιδράσεις οικολογικών διαδικασιών θύτη-θηράματος και κατευθυνόμενης κίνησης σε ένα χωρικά ετερογενές περιβάλλον.

Σταδιοδρομία

Από το 1996 μέχρι το 1998 ήταν ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της California, Santa Barbara. Από το 1999-2006 ήταν Λέκτορας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, από το 2006-2015 Επίκουρη Καθηγήτρια και από το 2015 έως και σήμερα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο ίδιο τμήμα.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Μαθηματική μοντελοποίηση βιολογικών συστημάτων. Οικοφυσιολογία και διερεύνηση της επίδρασης παραγόντων στρες (π.χ. θερμοκρασία, οξυγόνο, pH, τοξικά, παθογόνα) στη βιοενέργεια ζωικών οργανισμών. Μικτοτροφία με έμφαση στην οικοφυσιολογία των μικτότροφων και η επίδρασή τους στο μικροβιακό πλέγμα. Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων ως εργαλεία για το σχεδιασμό πειραμάτων σε ερευνητικές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας. Συνεισφορά στην ανάπτυξη της Dynamic Energy Budget (DEB) theory.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

  • O. Stavrakidis-Zachou, K. Lika, P. Anastasiadis, N. Papandroulakis. 2021. Projecting climate change impacts on Mediterranean finfish production: A case study in Greece. Climatic Change (2021) 165:67 doi.org/10.1007/s10584-021-03096-y
  • E. Livanou, K. Barsakis, S. Psarra, Κ. Lika. 2020. Modelling the nutritional strategies in mixotrophic nanoflagellates. Ecological Modelling, 428, 109053. doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2020.109053
  • K. Lika, S. Augustine, and S.A.L.M. Kooijman. 2019. Body size as emergent property of metabolism. Journal of Sea Research, 143, 8-17. doi.org/10.1016/j.seares.2018.04.005
  • O. Stavrakidis-Zachou, N. Papandroulakis, K. Lika. 2019. A DEB model for European sea bass (Dicentrarchus labrax): parameterisation and application in aquaculture. Journal of Sea Research, 143,262-271. doi.org/10.1016/j.seares.2018.05.008
  • E. Livanou, A. Lagaria, S. Psarra, Κ. Lika. 2019.  A DEB-based approach of modeling dissolved organic matter release by phytoplankton. Journal of Sea Research, 143, 140-151. doi.org/10.1016/j.seares.2018.07.016