Καθηγητής
Διδακτορικό: 

1998, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γνωστικό αντικείμενο: 
Θαλάσσια Βιολογία
Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+30 2810 394065
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
+30 2810 39 4066, -4070, -4421
Γραφείο: 
Γ 322β (Κτήριο Βιολογίας)
Εργαστήριο: 
Ε 314 (Κτήριο Βιολογίας)

Εκπαίδευση

Ο Γιώργος Κουμουνδούρος αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1991. Στο ίδιο τμήμα ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (1993, Θαλάσσια Βιολογία) και τη διδακτορική του διατριβή (1998), η οποία αφορούσε στην οντογένεση της λειτουργικής μορφολογίας της συναγρίδας.

Σταδιοδρομία

Εργάσθηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (1996-2001) και ως ΕΤΕΠ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (2001-2003). Την περίοδο 2003-2011 υπηρέτησε ως μέλος ΔΕΠ (Λέκτορας και ακολούθως Επίκουρος Καθηγητής) στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2011 υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Επίδραση του περιβάλλοντος στην οντογένεση, κολυμβητική ικανότητα και φαινοτυπική πλαστικότητα των ιχθύων. Πρότυπα ανάπτυξης των ιχθύων. Λειτουργικές αποκρίσεις των ιχθύων σε κρίσιμες οντογενετικές περιόδους. Δείκτες ποιότητας εκτρεφόμενων ιχθύων και ανάπτυξη σκελετικών δυσπλασιών.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

  • Sergi E., Orfanakis M., Dimitriadi A., Christou M., Zachopoulou A., Kourkouta Ch., Printzi A., Zervou S.-K., Makridis P., Hiskia A., Koumoundouros G., 2022. Sublethal exposure to Microcystis aeruginosa extracts during embryonic development reduces aerobic swimming capacity in juvenile zebrafish. Aquatic Toxicology 243, 106074. https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2022.106074
  • Fragkoulis S., Kerasovitis D., Batargias C., Koumoundouros G., 2021. Body-shape trajectories and their genetic variance component in Gilthead seabream (Sparus aurata L.). Scientific Reports, 11, 16964. https://doi.org/10.1038/s41598-021-95726-9
  • Printzi A., Kourkouta Ch., Fragkoulis S., Dimitriadi A., Geladakis G., Orfanakis M., Mazurais D., Zambonino-Infante, J.-L., Koumoundouros G., 2021.  Balancing between Artemia and microdiet usage for normal skeletal development in zebrafish (Danio rerio). Journal of Fish Diseases, 44, 1689-1696. https://doi.org/10.1111/jfd.13487
  • Geladakis G., Somarakis S., Koumoundouros G., 2021. Differences in otolith shape and fluctuating-asymmetry between reared and wild Gilthead seabream (Sparus aurata Linnaeus, 1758). Journal of Fish Biology, 98:277–286. https://doi.org/10.1111/jfb.14578
  • Dimitriadi A., Papaefthimiou C., Genizegkini E., Sampsonidis I., Kalogiannis S., Feidantsis K., Bobori D.C., Kastrinaki G., Koumoundouros G., Lambropoulou D.A., Kyzas G.Z., Bikiaris D.N., 2021. Adverse effects polystyrene microplastics exert on zebrafish heart - molecular to individual level. Journal of Hazardous Materials, 416, 125969. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125969
  • Kourkouta Ch., Printzi A., Geladakis G., Mitrizakis N., Papandroulakis N., Koumoundouros G., 2021. Long lasting effects of early temperature exposure on the swimming performance and skeleton development of metamorphosing Gilthead seabream (Sparus aurata L.) larvae. Scientific Reports, 11, Article number: 8787. https://doi.org/10.1038/s41598-021-88306-4
  • Fragkoulis S., Economou I., Moukas G., Koumoundouros G., Batargias C. 2020. Caudal fin abnormalities in Gilthead seabream (Sparus aurata L.) have a strong genetic variance component. Journal of Fish Diseases, 43: 825–828. https://doi.org/10.1111/jfd.13180