Καθηγητής
Διδακτορικό: 

1987, Πανεπιστήμιο Marburg

Γνωστικό αντικείμενο: 
Φυσιολογία - Βιοχημεία Φυτικών Οργανισμών
Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+30 2810 394059
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
+30 2810 394068
Fax: 
+30 2810 394408
Γραφείο: 
Γ 316β (Κτήριο Βιολογίας)
Εργαστήριο: 
Ε 315 (Κτήριο Βιολογίας)

Εκπαίδευση

Ο Κυριάκος Κοτζαμπάσης έκανε βασικές σπουδές στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Marburg (Philipps Universität Marburg) της Γερμανίας και έλαβε το Πτυχίο (Δίπλωμα) του στην Βιολογία (Diplom der Biologie). Επίσης στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Marburg εκπόνησε την Διδακτορική του Διατριβή που αφορούσε την βιοσύνθεση των χλωροφυλλών και τους μηχανισμούς ρύθμισης της και έλαβε το 1987 τον τίτλο του Διδάκτορα Βιολογίας [Dr. der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.)].

Σταδιοδρομία

Από το 1987 έως το 1989 ήταν ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Marburg στο ερευνητικό εργαστήριο του Prof. Horst Senger. Από το 1991 έως το 1992 διδάσκει  με σύμβαση Π.Δ.407 στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 1992 διορίζεται Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το 1997 εξελίσσεται στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και το 2008 στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο Φυσιολογία - Βιοχημεία Φυτικών Οργανισμών.

Το δημοσιευμένο έργο του Καθ. Κυριάκου Κοτζαμπάση περιλαμβάνει:

·         84 original papers in international peer reviewed Journals

          [total IF: 250, h-index: 25, i10-index: 51, citations: 1.915]

·         10 papers in Referred Proceedings of International Congresses

·         4 Invited Chapters in Books.

·         82 Abstracts in Books of Abstracts

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

 • Βιοχημεία και Φυσιολογία Φυτικών Οργανισμών, με έμφαση στους ρυθμιστικούς μηχανισμούς της ανάπτυξης, της μοριακής δομής, της λειτουργίας και της βιοενεργητικής του φωτοσυνθετικού μηχανισμού.
 • Ο ρόλος των πολυαμινών στους ρυθμιστικούς μηχανισμούς της αντοχής των φυτών στην καταπόνηση.
 • Φωτοβιολογία / Φωτοβιοχημεία, με έμφαση στους φωτοϋποδοχείς και στις αλυσίδες μεταφοράς φωτονιακού σήματος.
 • Πράσινη Βιοτεχνολογία, με έμφαση στη βιοτεχνολογία μικροφυκών για τη βιοαποικοδόμηση τοξικών ενώσεων, παραγωγή υψηλής ποιότητας βιομάζα, παραγωγή βιο-υδρογόνου (Η2) και βιοκαυσίμων.
 • Αστροβιολογία, με έμφαση στην Aστροβιοτεχνολογία λειχήνων.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 • Papazi A., A-I. Gjindali, E. Kastanaki, K. Assimakopoulos, K. Stamatakis and K. Kotzabasis* (2014). Potassium deficiency, a “smart” cellular switch for sustained high yield hydrogen production by the green alga Scenedesmus obliquus. Int. J. Hyd. Energy 39: 19452-19464. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.09.096
 • Ioannidis N.E.* and K. Kotzabasis (2015). Could structural similarity of specific domains between animal globins and plant antenna proteins provide hints important for the photoprotection mechanism? J. Theor. Biology 364: 71-79.   http://dx.doi.org/10.1016/j.jtbi.2014.08.049
 • Tsiavos T., N.E. Ioannidis, A. Tsortos, E. Gizeli and K. Kotzabasis* (2015). Spermine is a potent modulator of proton transport through LHCII. J. Plant Physiol. 177: 44-50. http://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2015.01.010
 • Papazi A., E. Kastanaki, S. Pirintsos and K. Kotzabasis* (2015). Lichen Symbiosis: Nature's High Yielding Machines for Induced Hydrogen Production. PLoS ONE 10(3): e0121325. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0121325
 • Malliarakis D., T. Tsiavos, N.E. Ioannidis* and K. Kotzabasis* (2015). Spermine and lutein quench chlorophyll fluorescence in isolated PSII antenna complexes. J. Plant Physiology 183: 108-113. http://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2015.06.006
 • Ioannidis N.E.*, D. Malliarakis, J. M. Torné*, M. Santos* and K. Kotzabasis*(2016). The over-expression of the plastidial transglutaminase from maize in Arabidopsis increases the activation threshold of photoprotection. Front. Plant Sci. 7: 635. http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2016.00635
 • Papazi A., A. Korelidou, E. Andronis, A. Parasyri, N. Stamatis and K. Kotzabasis*(2018). Bioenergetic reprogramming plasticity under nitrogen depletion by the unicellular green alga Scenedesmus obliquus. Planta 247:679–692.  http://dx.doi.org/10.1007/s00425-017-2816-3
 • Laina D., I. Oikonomou, K. Koutroumpa, M. Bariotakis, K. Kotzabasis, K. Ito, R. S. Seymour and S. A. Pirintsos* (2018). Exogenous induction of thermogenesis in Arum concinnatum by salicylic acid. Functional Plant Biology 45(12): 1195-1204. https://doi.org/10.1071/FP17247
 • Parasyri A., A. Papazi, N. Stamatis, S. Zerveas, E. V. Avramidou, A. G. Doulis, S. Pirintsos and K. Kotzabasis* (2018). Lichen as Micro-Ecosystem: Extremophilic Behavior with Astrobiotechnological Applications. ASTROBIOLOGY 18(12): 1528-1542. https://doi.org/10.1089/ast.2017.1789