Αναπληρωτής Καθηγητής
Διδακτορικό: 

1992, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνα