Αναπληρωτής Καθηγητής
Διδακτορικό: 

1997, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τηλέφωνα