Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτορικό: 

1999, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+30 2810 394460
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
+30 2810 394433
Γραφείο: 
Γ224 (Κτήριο Βιολογίας)
Εργαστήριο: 
Γ, Δ (Κτήριο Βιολογίας)