Διδάσκοντες Π.Δ. 407
Διδακτορικό: 

1995, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τηλέφωνα