Επίκουρη Καθηγήτρια
Διδακτορικό: 

1987, Πανεπιστήμιο Giessen

Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+30 2810 394367
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
+30 2810 394366
Fax: 
+30 2810 394404
Γραφείο: 
Ε 215 (Κτήριο Βιολογίας)
Εργαστήριο: 
Ε 211 (Κτήριο Βιολογίας)

Εκπαίδευση

Η Ευθυμία Τσαγρή έλαβε Πτυχίο Χημείας (Dipl.Chem) από το Πανεπιστήμιο Giessen ( Ο.Δ. Γερμανίας)  (1981) και Διδακτορικό Δίπλωμα (Dr.rer.nat) από το Πανεπιστήμιο Giessen (Ο.Δ. Γερμανίας) και το Max Planck Institute of Biochemistry (1987). Aπό την έρευνα της διατριβής και έκτοτε ασχολείται με μοριακή βιολογία φυτικών ιών και ιοειδών.

Σταδιοδρομία

Από το 1987 μέχρι το 1988 ήταν ερευνήτρια στο Max Planck Institute of Biochemistry (Ο.Δ.Γερμανίας), από το 1988-1991 ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ), από το 1991-έως σήμερα Επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου μονιμοποιήθηκε το 1998 και έκτοτε υπηρετεί Υπήρξε συνεργάτης του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ την περίοδο 1989-2004.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Μοριακή Βιολογία φυτικών ιών και ιοειδών. Αλληλεπίδραση αυτών με τον ξενιστή τους. Βιοτεχνολογικές εφαρμογές για την αντιμετώπιση των φυτικών ιών και ιοειδών.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

  • Dalakouras, A., Tzanopoulou, M., Tsagris, M., Wassenegger, M., Kalantidis, K. Hairpin transcription does not necessarily lead to efficient triggering of the RNAi pathway (2011) Transgenic Research, 20 (2), pp. 293-304.
  • Kotakis, C., Vrettos, N., Kotsis, D., Tsagris, M., Kotzabasis, K., Kalantidis, K. Light intensity affects RNA silencing of a transgene in Nicotiana benthamiana plants(2010) BMC Plant Biology, p. 220.
  • Vachev, T., Ivanova, D., Minkov, I., Tsagris, M., Gozmanova, M. Trafficking of the Potato spindle tuber viroid between tomato and Orobanche ramosa(2010) Virology, 399 (2), pp.187-193.
  • Girgis, S.M., Bem, F.P., Dovas, C.I., Sclavounos, A., Avgelis, A.D., Tsagris, M., Katis, N., Kyriakopoulou, P.E.Characterisation of a novel ilarvirus causing Grapevine angular mosaic disease(2009) European Journal of Plant Pathology, 125 (2), pp. 203-211.
  • Manoussopoulos, I.N., Tsagris, M. Native electrophoresis and western blot analysis: method and applications.(2009) Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 536, pp. 277-287.