Γραμματεία

Μέλη ΔΕΠ

Άλλοι Διδάσκοντες, Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Άλλοι Χώροι

Υπολογιστικό Κέντρο

(Για να στείλετε e-mail πατήστε πάνω στα ονόματα.)

Όνομα

Γραφείο

Τηλέφωνο

Παπαδάκης Νεκτάριος

Γ113

394430

Τομαρά Χαρά

Τμήμα Φυσικής

394155

Αίθουσα Η/Υ Κρυσταλλογραφίας

Γ112

394429

Αίθουσα Η/Υ Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Γ115

394399

Αίθουσα Η/Υ Α' Προπτυχιακών Φοιτητών

Γ114

394399

Εργαστηριακοί και άλλοι χώροι

Όνομα

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο (Παπαδάκης Στέφανος, Παπαδογιωργάκη Σεβαστή, Σιάκουλη-Γαλανοπούλου Αλεξάνδρα)

394425-27

Παρασκευαστήριο (Μαρκάκη Μαρία)

394433

Εργαστήριο Α (Γκομπόιτσος Αθανάσιος)

394416

Εργαστήριο Β (Δοκιανάκη ΔέσποιναΔραμουντάνη Μαρία)

394415

394433

Ηλεκτρονικό Εργαστήριο (Πετρόπουλος Κώστας)

394432

Ζωοτροφείο (Καμπάνη-Λυραράκη Μαρία)

394419-20

Εντομοτροφείο (Βόντας Ιωάννης)

394187

Θερμοκήπιο

394376

Κουζίνα

394456

Γραφείο ΕΔΙΠ

394058

Γραφείο ΕΤΕΠ

394460

Σύλλογος Φοιτητών

394461

Βιβλιοθήκη (Κτίριο Βιβλιοθήκης) http://www.lib.uoc.gr

(Για να στείλετε e-mail πατήστε πάνω στα ονόματα.)

Όνομα

Τηλέφωνο

FAX

Αποστολάκη Γιώτα

394313

394312

Σπινθάκη Μαρία

394313

394312

Λενάκη Κατερίνα

394268

394312