Γραμματεία

Μέλη ΔΕΠ

Άλλοι Διδάσκοντες, Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Άλλοι Χώροι

Υπολογιστικό Κέντρο

Όνομα

Γραφείο

Τηλέφωνο

Παπαδάκης Νεκτάριος

Γ113

394430

 

 

 

Αίθουσα Η/Υ Κρυσταλλογραφίας

Γ112

394429

 

   

 

 

 

Εργαστηριακοί και άλλοι χώροι

Όνομα

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο (Παπαδάκης Στέφανος Παπαδογιωργάκη Σεβαστή)

394425-27

Παρασκευαστήριο (Δραμουντάνη Μαρία, Κουϊμτζόγλου ΈλεναΔοκιανάκη Δέσποινα, Παπαδάκη Αναστασία)

394433

Εργαστήριο Α (Γκομπόϊτσος Θανάσης)

394415

Εργαστήριο Β (Δοκιανάκη ΔέσποιναΔραμουντάνη Μαρία)

394418

394433

Ηλεκτρονικό Εργαστήριο (Πετρόπουλος Κώστας)

394432

Ζωοτροφείο 

394419-20

Εντομοτροφείο (Λαδουκάκης Εμμανουήλ)

394187

Θερμοκήπιο

394376

Κουζίνα

394456

 

 

 

 

 

 

Βιβλιοθήκη (Κτίριο Βιβλιοθήκης) http://www.lib.uoc.gr

Όνομα

Τηλέφωνο

FAX

Αποστολάκη Γιώτα

394314

393234

Σπινθάκη Μαρία

394312

393234

Τζανάκη Ελευθερία

393236

393234