ΒΙΟΛ-101 - INTRODUCTION TO ZOOLOGY

  ΒΙΟΛ-103 - PHYSICS

  ΒΙΟΛ-107 - ORGANIC CHEMISTRY

  ΒΙΟΛ-109 - USES OF COMPUTERS I

  ΒΙΟΛ-111 - ENGLISH I

  ΒΙΟΛ-154 - BIOCHEMISTRY Ι

  ΒΙΟΛ-156 - BIOMATHEMATICS

  ΒΙΟΛ-158 - ENGLISH ΙΙ

  ΒΙΟΛ-201 - MICROBIOLOGY

  ΒΙΟΛ-203 - ECOLOGY

  ΒΙΟΛ-205 - GENETICS Ι

  ΒΙΟΛ-209 - MICROBIOLOGY AND BIOCHEMISTRY METHODS (LAB SESSION)

  ΒΙΟΛ-211 - ENGLISH ΙII

  ΒΙΟΛ-252 - BIOCHEMISTRY ΙI

  ΒΙΟΛ-254 - GENETICS II

  ΒΙΟΛ-258 - ENGLISH IV

  ΒΙΟΛ-269 -  BIODIVERSITY - ANIMALS

  ΒΙΟΛ-264 - MARINE BIOLOGY

  ΒΙΟΛ-301 - METHODS IN GENETICS AND IMMUNOLOGY

  ΒΙΟΛ-305 - ENZYME BIOTECHNOLOGY

  ΒΙΟΛ-305 - ENZYME BIOTECHNOLOGY (LAB SESSION)

  ΒΙΟΛ-309 - BIOSTATISTICS

  ΒΙΟΛ-311 - HUMAN GENETICS

  ΒΙΟΛ-313 - BIOGEOGRAPHY

  ΒΙΟΛ-315 - COMPUTATIONAL BIOLOGY

  ΒΙΟΛ-350 - DEVELOPMENTAL BIOLOGY

  ΒΙΟΛ-354 - PLANT PHYSIOLOGY

  ΒΙΟΛ-356 - ANIMAL PHYSIOLOGY

  ΒΙΟΛ-403 - ΑQUACULTURES

  ΒΙΟΛ-405 - TERRESTRIAL ECOSYSTEM MANAGEMENT

  ΒΙΟΛ-406 - CRYSTALLOGRAPHY (EPEAEK PROGRAMME)

  ΒΙΟΛ-407 - TOPICS IN PHYSICAL GEOGRAPHY AND GEOMORPHOLOGY

  ΒΙΟΛ-408 - TOPICS ON CELLULAR DIFFERENTIATION

  ΒΙΟΛ-411 - BENTHIC ECOLOGY

  ΒΙΟΛ-441 - MOLECULAR PHYSIOLOGY

  ΒΙΟΛ-448 - NOBEL PRIZES IN BIOLOGY

  ΒΙΟΛ-452 - PROTEIN ENGINEERING (EPEAEK PROGRAMME)

  ΒΙΟΛ-456 - MOLECULAR ONCOGENESIS

  ΒΙΟΛ-458 - NEW TECHNOLOGIES IN MOLECULAR BIOLOGY - PRINCIPLES AND APPLICATION

  ΒΙΟΛ-464 - PROTEIN KINESIS

  ΒΙΟΛ-466 - APPLIED BIOLOGY

  ΒΙΟΛ-467 - FUNCTIONAL MORPHOLOGY OF VERTEBRATES

  ΒΙΟΛ-468 - DEVELOPMENTAL BIOLOGY OF DROSOPHILA

  ΒΙΟΛ-490 - MOLECULAR PLANT STRESS PHYSIOLOGY

  ΒΙΟΛ-494 - INTRODUCTION TO PROGRAMMING

  ΒΙΟΛ-491 - PLANT BIOTECHNOLOGY

  ΒΙΟΛ-496 - NEUROBIOLOGY